V75
Inlämnat: 2017-08-17, 20:52
Romme
Lördag 2017-08-19
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4 (1, 6)
2: 1, 2, 3, 9 (4, 5)
3: 1, 2, 5, 7, 10 (4, 9)
4: 2, 3, 7, 10, 12 (1, 11)
5: 2 M.T.Joinville (8, 3)
6: 1, 2, 3, 5 (4, 6)
7: 10 Rolex Bigi (3, 7)

2x4x5x5x1x4x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: RLC LTG BBV

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-08-17, 20:55
Romme
Lördag 2017-08-19
Start: 18:20
Kostnad: 50,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 5, 10
2: 10 Rolex Bigi

5 x 10,00 kr = 50,00 kr.
Totalt: 50,00 kr.
Rättningskod: QBL FTJ CBR