V75
Inlämnat: 2017-09-09, 12:42
Solänget
Lördag 2017-09-09
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 4, 7, 8, 10 (6, 5)
2: 2 Magic Moves (6, 7)
3: 4, 5, 6, 7, 8 (3, 11)
4: 1, 9 (11, 4)
5: 3 Quantum Estelle (14, 4)
6: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 (6, 8)
7: 2, 6 (11, 4)

6x1x5x2x1x7x2 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: XMK VHP CHX

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-09-09, 12:44
Solänget
Lördag 2017-09-09
Start: 18:20
Kostnad: 30,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Importedfrmdetroit
2: 2 Nobel Amok

1 x 30,00 kr = 30,00 kr.
Totalt: 30,00 kr.
Rättningskod: WMH QHV LHX