V75
Inlämnat: 2017-09-15, 19:39
Bollnäs
Lördag 2017-09-16
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Springover (11, 7)
2: 10, 11 (12, 1)
3: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (12, 2)
4: 5 B.W.Sture (8, 15)
5: 2, 3 (1, 7)
6: 1, 3, 7, 10, 11 (5, 2)
7: 4, 6, 10, 11, 12 (1, 7)

1x2x8x1x2x5x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: TJB QHQ RXS

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-09-15, 19:41
Bollnäs
Lördag 2017-09-16
Start: 18:20
Kostnad: 40,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Generaal Bianco
2: 6, 10, 11, 12

4 x 10,00 kr = 40,00 kr.
Totalt: 40,00 kr.
Rättningskod: ZLC VHT TXQ