V75
Inlämnat: 2017-09-23, 09:17
Färjestad
Lördag 2017-09-23
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 7, 9, 10 (2, 3)
2: 1, 3, 5, 9, 11, 12 (2, 6)
3: 4 Your Highness (9, 1)
4: 2, 5 (9, 8)
5: 1 Wellino Avenue (2, 3
6: 4, 5, 10 (8, 2)
7: 1, 4, 5, 11, 13, 14 (6, 8)

4x6x1x2x1x3x6 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.
Rättningskod: TCK NQL VNZ

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-09-23, 09:25
Färjestad
Lördag 2017-09-23
Start: 18:20
Kostnad: 18,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 10 Handsome Brad
2: 4 One Memphis

1 x 18,00 kr = 18,00 kr.
Totalt: 18,00 kr.
Rättningskod: ZML XQD XNP