V75

Inlämnat: 2017-09-30, 13:53

Solvalla

Lördag 2017-09-30

Start: 16:20

Kostnad: 437,50 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2 Rigel Face (3, 6)

2: 1 Readly Express (5, 6)

3: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12 (7, 4)

4: 1, 2, 3, 4, 5 (8, 9)

5: 1, 2, 6, 8, 11 (4, 3)

6: 6 Generaal Bianco (3, 1)

7: 1, 2, 4, 6, 10 (11, 9)

1x1x7x5x5x1x5 = 875 rader.

875 x 1 x 0,50 kr = 437,50 kr.

Totalt: 437,50 kr.

Avd

1: 6 Generaal Bianco

2: 2 Violet Bi

1 x 20,00 kr = 20,00 kr.

Totalt: 20,00 kr.

kr.