V75
Inlämnat: 2017-10-14, 10:27
Åby
Lördag 2017-10-14
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 6, 9 (7, 4)
2: 7 Candor Hall (4, 5)
3: 1, 5, 6, 11 (3, 7)
4: 7, 8, 9, 11, 12 (3, 6)
5: 2, 3, 8, 9, 10 (5, 4)
6: 1 Readly Express (5, 3)
7: 2, 5 (3, 1)

4x1x4x5x5x1x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: PMZ BDT TRM

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-10-14, 10:30
Åby
Lördag 2017-10-14
Start: 18:20
Kostnad: 40,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Readly Express
2: 1, 2, 4, 5

4 x 10,00 kr = 40,00 kr.
Totalt: 40,00 kr.
Rättningskod: SMX LDP SRL

/hultas