V75
Inlämnat: 2017-10-21, 13:42
Örebro
Lördag 2017-10-21
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2,
3, 4, 6, 10 (8, 9)
2: 1, 10
(6, 7)
3: 4, 6,
7, 9 (3, 5)
4: 1, 2,
3, 4, 7, 10 (6, 5)
5: 1, 4,
6 (10, 7)
6: 8
Fairplay Pellini (3, 9)
7: 6
Linus Boy (9, 7)

6x2x4x6x3x1x1
= 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.
Rättningskod: XCZ BTL PKR

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-10-21, 13:53
Örebro
Lördag 2017-10-21
Start: 18:20
Kostnad: 18,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8 Fairplay Pellini
2: 6 Linus Boy

1 x 18,00 kr = 18,00 kr.
Totalt: 18,00 kr.
Rättningskod: ZGR MTK QKN