V75
Inlämnat: 2017-11-04, 13:45
Bergsåker
Lördag 2017-11-04
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 9, 11 (4, 7)
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (1, 6)
3: 4 Gustav E. (8, 6)
4: 8 Izzy (10, 6)
5: 10 Don’t Mind Me (4, 5)
6: 4, 6 (11, 7)
7: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 (1, 7)

5x12x1x1x1x2x7 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: VCX SHH NKL

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-11-04, 13:49
Bergsåker
Lördag 2017-11-04
Start: 18:20
Kostnad: 30,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 6, 12
2: 3 Global Science

3 x 10,00 kr = 30,00 kr.
Totalt: 30,00 kr.
Rättningskod: QMT VHJ PKK