V75
Inlämnat: 2017-12-09, 11:33
Åby
Lördag 2017-12-09
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 6, 9 (11, 4)
2: 1, 13 (9, 12)
3: 2 VästerboontheNews (6, 5)
4: 1, 4 (9, 8)
5: 2, 3, 4, 5, 11 (1, 8)
6: 1, 3 (9, 7)
7: 1, 5, 6, 7 (10, 4)

5x2x1x2x5x2x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: SPC FHX FDS

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-12-09, 11:36
Åby
Lördag 2017-12-09
Start: 18:20
Kostnad: 40,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3 Global Trust
2: 1, 5

2 x 20,00 kr = 40,00 kr.
Totalt: 40,00 kr.
Rättningskod: TZF KHQ MDQ

/hultas