V75
Inlämnat: 2017-12-16, 09:34
Gävle
Lördag 2017-12-16
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 7, 9 (5, 8)
2: 2, 3, 7, 9, 10 (1, 12)
3: 8 Zenit Brick (1, 9)
4: 3, 8, 12 (11, 4)
5: 1, 3, 6, 8, 12 (7, 9)
6: 1, 4, 10 (2, 3)
7: 9 Araw Hoss (8, 4)

4x5x1x3x5x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: QVC GQF HBC