Inlämnat: 2017-12-26, 15:29
Solvalla
Tisdag 2017-12-26
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 8, 11 (9, 5)
2: 3, 6 (1, 12)
3: 9 Ready Ribb (15, 4)
4: 9 Global Trust (11, 3)
5: 2, 4, 7, 8 (1, 5)
6: 1, 3, 8 (7, 4)
7: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (1, 9)

4x2x1x1x4x3x9 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.
Rättningskod: SRC LTN MPC

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2017-12-26, 15:31
Solvalla
Tisdag 2017-12-26
Start: 18:15
Kostnad: 18,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3 Digital Ink
2: 8 Track Angle

1 x 18,00 kr = 18,00 kr.
Totalt: 18,00 kr.
Rättningskod: PRM BTW LPF