V75
Inlämnat: 2018-01-26, 19:32
Kalmar
Lördag 2018-01-27
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 6, 9 (7, 5)
2: 1, 3, 5, 7 (4, 10)
3: 3 VästerboontheNews (10, 4)
4: 3, 4, 11, 12, 14 (6, 13)
5: 2 Fairplay Pellini (8, 5)
6: 5, 11 (2, 1)
7: 1, 2, 4, 5, 11 (9, 6)

4x4x1x5x1x2x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: GGC TTP BXD

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2018-01-26, 19:36
Kalmar
Lördag 2018-01-27
Start: 18:20
Kostnad: 60,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 11
2: 2, 4

4 x 15,00 kr = 60,00 kr.
Totalt: 60,00 kr.
Rättningskod: JJC XTZ MXF

/hultas