V75
Inlämnat: 2018-04-01, 09:26
Romme
Söndag 2018-04-01
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Månprinsen A.M. (4, 9)
2: 1, 3, 4, 6, 7 (5, 9)
3: 1, 5 (3, 9)
4: 6, 8, 11 (13, 15)
5: 5 GlobalSatisfaction (6, 2)
6: 2, 3, 6, 8, 10 (12, 9)
7: 1, 2, 3, 7, 8, 9 (10, 11)

1x5x2x3x1x5x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: HZF HDD FBN