V75

Inlämnat: 2018-04-07, 14:53

Solvalla

Lördag 2018-04-07

Start: 16:20

Kostnad: 432,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (1, 3)

2: 1, 3, 8, 13 (2, 6)

3: 1 Zenit Brick (2, 4)

4: 4 Sir Q.C. (6, 10)

5: 1 Generaal Bianco (12, 6)

6: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12 (5, 11)

7: 1, 10, 11 (4, 6)

9x4x1x1x1x8x3 = 864 rader.

864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.

Totalt: 432,00 kr.

Rättningskod: KPC GHF RPN

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2018-04-07, 14:54

Solvalla

Lördag 2018-04-07

Start: 18:20

Kostnad: 18,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2 Djorkaeff Sisu

2: 1 Erik Sting

1 x 18,00 kr = 18,00 kr.

Totalt: 18,00 kr.

Rättningskod: JZD JHH TPS