V75
Inlämnat: 2018-04-21, 10:37
Umåker
Lördag 2018-04-21
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4, 6 (1, 5)
2: 3, 4, 7, 12 (5, 10)
3: 2, 6 (10, 4)
4: 1, 3, 7 (2, 11)
5: 5 Månprinsen A.M. (4, 1)
6: 2, 6, 7 (5, 3)
7: 2, 4, 8, 9 (5, 6)

3x4x2x3x1x3x4 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.
Rättningskod: JSK CQB VFT

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2018-04-21, 10:40
Umåker
Lördag 2018-04-21
Start: 18:20
Kostnad: 20,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 Disco Volante
2: 2, 4

2 x 10,00 kr = 20,00 kr.
Totalt: 20,00 kr.
Rättningskod: HVK GQH QFQ

/hultas