V75
Inlämnat: 2018-04-28, 10:35
Åby
Lördag 2018-04-28
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 11 Heartbreaker V.S. (14, 12)
2: 3, 5, 9, 10, 11 (4, 7)
3: 1, 5, 8 (3, 6)
4: 1, 3, 4, 6, 7 (5, 2)
5: 1, 5, 8, 12 (9, 6)
6: 7, 8, 9 (4, 3)
7: 1 Day or Night In (5, 4)

1x5x3x5x4x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: HSB MQW PFL