Ska försöka fylla på reskassan idag

V75

Inlämnat: 2018-05-05, 15:17

Örebro

Lördag 2018-05-05

Start: 16:20

Kostnad: 450,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1 In Toto Sund (9, 8)

2: 1 Baron Gift (3, 9)

3: 3, 5, 9 (7, 1)

4: 3, 5, 6, 9, 10 (4, 7)

5: 2, 4, 6, 7, 11 (9, 12)

6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (4, 3)

7: 14 Call Me Keeper (11, 12)

1x1x3x5x5x12x1 = 900 rader.

900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.

Totalt: 450,00 kr.

Rättningskod: FXB SHJ VCX