V75

Inlämnat: 2018-05-19, 09:53

Gävle

Lördag 2018-05-19

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 3, 7 (11, 4)

2: 3, 13 (4, 15)

3: 3 Global Unprotected (1, 8)

4: 4, 6, 7, 8, 11 (12, 2)

5: 1, 4, 5, 8, 9 (7, 6)

6: 3, 9 (6, 4)

7: 2, 7 (3, 9)

4x2x1x5x5x2x2 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: LRK WQK DNN

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2018-05-19, 10:00

Gävle

Lördag 2018-05-19

Start: 18:19

Kostnad: 60,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 3, 9

2: 7 Disco Volante

2 x 30,00 kr = 60,00 kr.

Totalt: 60,00 kr.

Rättningskod: DQC SQL DRR