V75
Inlämnat: 2018-06-09, 14:00
Östersund
Lördag 2018-06-09
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 6, 7, 10 (11, 2)
2: 3 Nobel Amok (2, 1)
3: 7, 11, 12 (5, 6)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (9, 3)
5: 1 Chapuy (6, 2)
6: 2, 3, 8, 10 (7, 5)
7: 8 Volnik du Kras (10, 4)

5x1x3x14x1x4x1 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: KVV DHX DKN

DAGENS DUBBEL
Inlämnat: 2018-06-09, 14:02
Östersund
Lördag 2018-06-09
Start: 18:20
Kostnad: 30,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3
2: 8 Volnik du Kras

2 x 15,00 kr = 30,00 kr.
Totalt: 30,00 kr.
Rättningskod: MVR JHR CKX