V75

Inlämnat: 2018-06-15, 22:29

Boden

Lördag 2018-06-16

Start: 20:30

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 4 Very Kronos (5, 11)

2: 10, 11, 14, 15 (3, 2)

3: 2, 4, 5, 6 (7, 9)

4: 9 Fender (6, 13)

5: 1, 2, 7, 9, 10 (8, 6)

6: 2, 3, 5, 6, 11 (4, 7)

7: 4, 10 (2, 6)

1x4x4x1x5x5x2 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: FWW GKQ PQT

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2018-06-15, 22:43

Boden

Lördag 2018-06-16

Start: 22:21

Kostnad: 50,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2 Man at Work

2: 2, 4

2 x 25,00 kr = 50,00 kr.

Totalt: 50,00 kr.

Rättningskod: FZT GKT SQT