V75
Inlämnat: 2018-06-24, 12:02
Kalmar
Söndag 2018-06-24
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 5, 8 (6, 1)
2: 1, 3, 7, 9, 11 (10, 6)
3: 5, 7, 8, 10, 14 (13, 3)
4: 1, 4, 5, 7 (9, 3)
5: 10 Roheryn (12, 2)
6: 1, 5, 7 (2, 11)
7: 7 Uppohoppa (3, 4)

3x5x5x4x1x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: JNQ HTZ CDB