V75
Inlämnat: 2018-07-07, 10:29
Halmstad
Lördag 2018-07-07
Start: 16:20
Kostnad: 441,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 4 (7, 8)
2: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 (7, 4)
3: 3 Day or Night In (1, 7)
4: 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 (8, 7)
5: 1, 3, 6 (2, 8)
6: 4 Vamp Kronos (2, 1)
7: 3, 4 (2, 10)

3x7x1x7x3x1x2 = 882 rader.
882 x 1 x 0,50 kr = 441,00 kr.
Totalt: 441,00 kr.
Rättningskod: CZP XDF PRS