V75

Inlämnat: 2018-07-21, 11:02

Axevalla

Lördag 2018-07-21

Start: 16:20

Kostnad: 450,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 6 (9, 3)

2: 3, 7, 11, 12, 14 (10, 13)

3: 1, 2, 4, 5, 11 (8, 7)

4: 3, 12, 14 (11, 5)

5: 6 Roheryn (5, 3)

6: 1, 3, 6, 9, 11, 12 (4, 8)

7: 2 Call Me Keeper (8, 3)

2x5x5x3x1x6x1 = 900 rader.

900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.

Totalt: 450,00 kr.

Rättningskod: DRN WQL PFX