V75
Inlämnat: 2018-08-04, 14:55
Rättvik
Lördag 2018-08-04
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8, 10, 11 (12, 9)
2: 2, 4, 5, 11 (9, 1)
3: 4, 6, 10 (7, 3)
4: 1, 2, 4, 6, 7 (3, 14)
5: 3 Highspirit (12, 2)
6: 1, 4, 7, 10, 12 (9, 3)
7: 6 Volocity de Vie (15, 7)

3x4x3x5x1x5x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: VMJ KHL PCH