V75

Inlämnat: 2018-08-10, 18:05

Åby

Lördag 2018-08-11

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2, 3, 4, 5 (1, 8)

2: 1, 3, 4, 6, 7 (8, 9)

3: 3 Perfect Spirit (2, 9)

4: 3, 7 (11, 6)

5: 1, 2, 3, 4, 9 (7, 5)

6: 5, 9 (2, 11)

7: 1, 4 (5, 6)

4x5x1x2x5x2x2 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: XKK LHN BVB
DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2018-08-10, 18:08

Åby

Lördag 2018-08-11

Start: 18:18

Kostnad: 60,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 5, 9

2: 1, 4

4 x 15,00 kr = 60,00 kr.

Totalt: 60,00 kr.

Rättningskod: RCH DHR CVD