V75
Inlämnat: 2018-08-18, 11:11
Gävle
Lördag 2018-08-18
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 5, 6 (2, 10)
2: 1, 2, 3, 4, 6 (12, 11)
3: 1, 7 (4, 2)
4: 1 Hugo Gustivar Boko (4, 7)
5: 1, 5 (4, 2)
6: 1, 2, 3 (5, 6)
7: 1, 2, 3, 5, 12 (9, 11)

3x5x2x1x2x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: SDK BTB LQG