V75

Inlämnat: 2018-09-08, 09:37

Solänget

Lördag 2018-09-08

Start: 16:20

Kostnad: 480,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 9, 10, 12 (4, 3)

2: 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 (2, 6)

3: 1 Emile Zola Sisu (7, 2)

4: 2, 7 (1, 4)

5: 3 Disco Volante (5, 2)

6: 2, 5, 6, 9 (12, 4)

7: 3, 5, 6, 7, 9 (8, 4)

3x8x1x2x1x4x5 = 960 rader.

960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr.

Totalt: 480,00 kr.

Rättningskod: XJL RDN GBF

/hultas