V75

Inlämnat: 2018-09-15, 07:09
Hagmyren
Lördag 2018-09-15
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 Västerbo Pokerface (2, 9)
2: 2, 8, 9, 10, 14 (13, 11)
3: 2, 3, 5 (8, 9)
4: 3, 5, 15 (1, 2)
5: 3 Antonio Tabac (2, 8)
6: 1, 2, 9, 11 (5, 10)
7: 2, 3, 4, 6, 10 (1, 5)

1x5x3x3x1x4x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: VMM VDW PVR