V75
Inlämnat: 2018-09-22, 14:10
Färjestad
Lördag 2018-09-22
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 4, 5 (7, 6)
2: 1, 2, 3, 5, 9 (8, 6)
3: 6 Racing Mange (4, 2)
4: 3 Heart of Steel (2, 4)
5: 2, 5, 8 (6, 7)
6: 3, 6, 9 (4, 5)
7: 5, 9, 11, 12, 14 (13, 2)

4x5x1x1x3x3x5 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: QLC XTK SWB