V75

Inlämnat: 2018-10-06, 10:01

Skellefteå

Lördag 2018-10-06

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 3, 5 (1, 6)

2: 2, 4, 5, 9, 10 (11, 12)

3: 6 Lome Brage (3, 11)

4: 2, 4, 7, 9 (8, 14)

5: 2, 4, 8, 9, 10 (6, 5)

6: 6, 9, 12, 14 (15, 11)

7: 3 Doctor Doxey Zenz (4, 12)

2x5x1x4x5x4x1 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: NDS GDH TRM

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2018-10-06, 10:09

Skellefteå

Lördag 2018-10-06

Start: 18:20

Kostnad: 60,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 6, 12, 14

2: 3 Doctor Doxey Zenz

3 x 20,00 kr = 60,00 kr.

Totalt: 60,00 kr.

Rättningskod: THP FDB PRB