V75
Inlämnat: 2018-10-12, 18:07
Åby
Lördag 2018-10-13
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 8, 9, 13, 14 (2, 11)
2: 4, 9, 11 (3, 7)
3: 3, 5, 6, 8 (10, 2)
4: 1, 2, 5, 7, 9 (6, 10)
5: 2 Cash Crowe (1, 11)
6: 1, 2, 9 (8, 10)
7: 12 Readly Express (4, 10)

5x3x4x5x1x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: WCQ KHV TJK