V75

Inlämnat: 2018-11-17, 09:47

Bjerke – NO

Lördag 2018-11-17

Start: 16:20

Kostnad: 441,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 3 Ferrari B.R. (2, 6)

2: 1, 2, 3, 5, 6, 8 (9, 7)

3: 4, 5, 10 (2, 1)

4: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 (3, 7)

5: 2 Carna Sensei (3, 1)

6: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 (7, 8)

7: 2 Promo Kemp (1, 3)

BOOST nr: %1

1x6x3x7x1x7x1 = 882 rader.

882 x 1 x 0,50 kr = 441,00 kr.

BOOST: 0,00 kr

Totalt: 441,00 kr.

Rättningskod: QBR XQJ HBN