V75

Inlämnat: 2018-12-29, 10:06

Romme

Lördag 2018-12-29

Start: 16:20

Kostnad: 448,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 5 Global Trust (4, 6)

2: 1, 2, 5, 14 (11, 9)

3: 7 Propulsion (3, 1)

4: 1, 4, 7, 11 (9, 2)

5: 3, 4 (7, 9)

6: 5, 13, 14, 15 (2, 1)

7: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12 (4, 10)

BOOST nr: %1

1x4x1x4x2x4x7 = 896 rader.

896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.

BOOST: 0,00 kr

Totalt: 448,00 kr.

Rättningskod: QTC DQR QFQ