V75
Inlämnat: 2019-02-02, 12:54
Åby
Lördag 2019-02-02
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 11 Southwind Feji (7, 1)
2: 2, 8, 11 (6, 3)
3: 1, 2, 3, 4, 9 (11, 12)
4: 3, 4, 5, 8, 11, 15 (2, 9)
5: 1, 2, 3, 6, 8 (5, 10)
6: 9, 10 (4, 3)
7: 3 Disco Volante (10, 2)

1x3x5x6x5x2x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: MJT MHD KTH