V75

Inlämnat: 2019-02-09, 14:43

Solvalla

Lördag 2019-02-09

Start: 16:20

Kostnad: 450,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 10, 11, 15 (7, 5)

2: 3 Queen of Sand (1, 10)

3: 1, 9, 12 (14, 10)

4: 10 Järvsöodin (9, 13)

5: 1, 5, 14 (12, 6)

6: 3, 5, 8, 11 (7, 1)

7: 1, 2, 4, 6, 9 (3, 10)

5x1x3x1x3x4x5 = 900 rader.

900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.

Totalt: 450,00 kr.

Rättningskod: FKT LHQ GCW