V75
Inlämnat: 2019-03-01, 18:36
Halmstad
Lördag 2019-03-02
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 7 (5, 6)
2: 1, 4, 5, 6, 12 (7, 2)
3: 3, 4, 5 (2, 1)
4: 6, 8, 10, 13, 15 (7, 5)
5: 5 Vlad del Ronco (11, 4)
6: 2 Adiago Trot (5, 12)
7: 3, 4, 5, 6, 7, 9 (1, 12)

2x5x3x5x1x1x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: MLZ XHB MJQ