V75
Inlämnat: 2019-03-16, 14:59
Mantorp
Lördag 2019-03-16
Start: 16:20
Kostnad: 448,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2 Harran Boko (1, 9)
2: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 (15, 10)
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (3, 4)
4: 1, 6, 8, 10 (5, 3)
5: 1 Knifetown Winner (10, 3)
6: 3 Cheerful Rivner (14, 11)
7: 1, 2, 5, 11 (10, 6)

1x8x7x4x1x1x4 = 896 rader.
896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.
Totalt: 448,00 kr.
Rättningskod: MMR VTG BCJ