V75
Inlämnat: 2019-03-29, 17:39
Solvalla
Lördag 2019-03-30
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8 Double Exposure (2, 9)
2: 1, 2, 5, 7, 10 (11, 6)
3: 1, 2, 4, 6 (5, 10)
4: 2, 3, 6, 7, 14 (11, 13)
5: 2, 6, 9 (3, 11)
6: 1, 6, 11 (3, 4)
7: 3 Global Trust (4, 9)

1x5x4x5x3x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GBN STR NGP