V75
Inlämnat: 2019-04-13, 15:42
Umåker
Lördag 2019-04-13
Start: 16:20
Kostnad: 441,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 (4, 5)
2: 12 Nyhet (2, 10)
3: 5 Propulsion (2, 6)
4: 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 (10, 2)
5: 1, 4, 5, 8, 9, 11 (2, 6)
6: 3 Mr Clayton J.F. (9, 4)
7: 3, 8, 11 (2, 4)

7x1x1x7x6x1x3 = 882 rader.
882 x 1 x 0,50 kr = 441,00 kr.
Totalt: 441,00 kr.
Rättningskod: LTK HHQ PMX