V75
Inlämnat: 2019-04-27, 09:37
Åby
Lördag 2019-04-27
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 10, 11, 13, 15 (1, 14)
2: 1, 4, 6, 7, 9, 10 (5, 12)
3: 3, 4, 6 (2, 5)
4: 3, 5, 8, 9, 12 (1, 4)
5: 4, 5 (12, 2)
6: 5 Vincero’ Gar (10, 7)
7: 7 Propulsion (5, 10)

5x6x3x5x2x1x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: GVC BQQ JNP