V75

Inlämnat: 2019-05-04, 15:08

Örebro

Lördag 2019-05-04

Start: 16:20

Kostnad: 448,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 (3, 12)

2: 5 Ural (4, 1)

3: 4 Charrua Forlan (5, 9)

4: 2, 4, 5, 6 (11, 10)

5: 10 Ultra Bright (4, 12)

6: 2, 3, 4, 7 (11, 6)

7: 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 (15, 6)

7x1x1x4x1x4x8 = 896 rader.

896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.

Totalt: 448,00 kr.

Rättningskod: KVM ZHM WCK