V75

Inlämnat: 2019-05-18, 10:08

Gävle

Lördag 2019-05-18

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2, 6, 7, 9 (4, 1)

2: 2, 4, 5, 7, 8 (9, 10)

3: 5, 10, 11, 14 (13, 9)

4: 5 Global Winner (7, 10)

5: 1, 2, 5, 6, 9 (4, 10)

6: 2 Ringostarr Treb (1, 4)

7: 3, 7 (4, 2)

4x5x4x1x5x1x2 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: BTB PQB CRG

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2019-05-18, 10:15

Gävle

Lördag 2019-05-18

Start: 18:19

Kostnad: 60,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2 Ringostarr Treb

2: 3, 7

2 x 30,00 kr = 60,00 kr.

Totalt: 60,00 kr.

Rättningskod: BWF ZQC CRK