V75

Inlämnat: 2019-06-15, 09:42

Boden

Lördag 2019-06-15

Start: 20:30

Kostnad: 480,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 2, 4, 5, 6 (1, 9)

2: 1, 10, 13, 14, 15 (3, 7)

3: 2, 7, 8 (10, 9)

4: 4, 5, 6, 15 (2, 3)

5: 9, 10 (7, 2)

6: 12 Fleet Admiral (3, 1)

7: 4, 5 (1, 3)

4x5x3x4x2x1x2 = 960 rader.

960 x 1 x 0,50 kr = 480,00 kr.

Totalt: 480,00 kr.

Rättningskod: FXZ KDW PNV