V75
Inlämnat: 2019-06-23, 15:16
Kalmar
Söndag 2019-06-23
Start: 16:20
Kostnad: 448,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4 Cobbys Olifant (1, 5)
2: 1, 3, 4, 6 (10, 5)
3: 1, 3, 4, 5 (9, 6)
4: 9 Velten Versailles (5, 1)
5: 1, 4, 6, 12 (9, 10)
6: 1, 3, 4, 9, 12, 13, 14 (8, 5)
7: 2, 6 (3, 9)

1x4x4x1x4x7x2 = 896 rader.
896 x 1 x 0,50 kr = 448,00 kr.
Totalt: 448,00 kr.
Rättningskod: LXV MTL ZPT