V75

Inlämnat: 2019-06-29, 09:44

Eskilstuna

Lördag 2019-06-29

Start: 16:20

Kostnad: 450,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 3 Eelis (10, 4)

2: 4 Global Winner (3, 5)

3: 1 Award Kronos (3, 9)

4: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (7, 3)

5: 2, 3, 9, 10 (4, 5)

6: 1, 2, 3, 10, 12 (4, 5)

7: 1, 3, 4, 5, 12 (10, 2)

1x1x1x9x4x5x5 = 900 rader.

900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.

Totalt: 450,00 kr.

Rättningskod: BXQ MQN XBT