V75
Inlämnat: 2019-07-20, 13:32
Axevalla
Lördag 2019-07-20
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 7, 8, 10 (1, 4)
2: 3, 6, 9, 11, 12, 13 (8, 1)
3: 6 Istanbul Boko (7, 8)
4: 6, 9, 12, 13, 14 (5, 11)
5: 4, 11 (9, 10)
6: 4 Milligan’s School (8, 1)
7: 1, 3, 6 (2, 10)

5x6x1x5x2x1x3 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: DTX QTF NKM