V75

Inlämnat: 2019-07-27, 15:12

Hagmyren

Lördag 2019-07-27

Start: 16:20

Kostnad: 450,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 4, 6, 7, 9 (3, 11)

2: 1, 5, 9, 12, 13, 15 (8, 11)

3: 1, 2, 3, 5, 11 (8, 4)

4: 8, 9 (14, 11)

5: 7 Got to Dash (1, 4)

6: 3 Antonio Tabac (4, 9)

7: 2, 3, 4 (8, 6)

5x6x5x2x1x1x3 = 900 rader.

900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.

Totalt: 450,00 kr.

Rättningskod: DVX WTX FPQ