V75

Inlämnat: 2019-08-17, 10:07

Örebro

Lördag 2019-08-17

Start: 16:20

Kostnad: 400,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 3, 5, 8 (9, 11)

2: 3 Mascate Match (2, 1)

3: 1 Vainqueur R.P. (2, 3)

4: 1, 3, 4, 7, 12 (6, 5)

5: 2, 3, 8, 12 (4, 9)

6: 2, 3 (1, 9)

7: 2, 3, 9, 11, 12 (8, 6)

4x1x1x5x4x2x5 = 800 rader.

800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.

Totalt: 400,00 kr.

Rättningskod: SHL DQJ HFN

DAGENS DUBBEL

Inlämnat: 2019-08-17, 10:10

Örebro

Lördag 2019-08-17

Start: 18:20

Kostnad: 60,00 kr

Vadet gäller startnummer

Avd

1: 1, 2, 3

2: 11 Global Undecided

3 x 20,00 kr = 60,00 kr.

Totalt: 60,00 kr.

Rättningskod: RHF KQB GFP