V75

Inlämnat: 2019-08-24, 13:29
Bergsåker
Lördag 2019-08-24
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 8, 9 (10, 2)
2: 7 Pydin (6, 3)
3: 3, 5, 9, 11 (8, 12)
4: 2, 6, 8, 13, 15 (1, 7)
5: 1, 3, 5 (12, 9)
6: 1, 3, 4, 7, 9 (2, 6)
7: 1 Ringostarr Treb (6, 10)

3x1x4x5x3x5x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: RHG JTP CKG