V75
Inlämnat: 2019-09-21, 10:17
Färjestad
Lördag 2019-09-21
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 7, 10, 11 (2, 5)
2: 4, 5, 9, 10 (1, 6)
3: 2, 3, 6, 8, 10 (4, 11)
4: 5 Odd Herakles (1, 7)
5: 3, 4, 9 (1, 6)
6: 2, 12, 14 (5, 1)
7: 1 Perfect Spirit (7, 10)

5x4x5x1x3x3x1 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: NKM XQG SFQ